Steunfonds

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van FleksZorg,
als dank voor alle gegeven vertrouwen:

Wat wil het steunfonds?

  • Mensen met beperking die sekszorg nodig hebben financieel ondersteunen, waar de overheid (nog) tekort schiet
  • Deskundigheidsbevordering zodat seksverzorgende een erkend beroep wordt en kwaliteit van sekszorg bevorderd en meer gewaarborgd zal worden
  • Breder maatschappelijk draagvlak voor meer en betere vergoedingen van sekszorg door overheid zodat sekszorg voor meer mensen mogelijk gemaakt wordt

Wat doet het Steunfonds?

  • Door een donatie van FleksZorg kunnen kortingsbonnen à € 100 verdeeld worden
  • Ondersteunen van en meewerken aan diverse promotieactiviteitenWat wil het Steunfonds verder?

  • Ook mensen met een beperking die sekszorg nodig hebben, maar nog geen cliënt van FleksZorg zijn, financieel ondersteunen. Toewijzing van kortingen zal dan via een daartoe aan te stellen commissie gebeuren
  • Voorlichting- en informatiebijeenkomsten over sekszorg organiseren
  • Gecertificeerde opleiding tot seksverzorgende mede ontwikkelen en faciliteren
FleksZorg
Sekszorg, voor mensen met een beperking

info@flekszorg.nl